Konsultointi

Benmerin konsultointi kattaa valmennustemme aihealueet sekä muut keskeiset työelämän osaamisalueet. Haluttu muutos edellyttää monesti sekä konsultointia että myös valmennusta. Vahvuutemme on näiden alueiden joustava yhdistäminen, jotka tuottavat asiakkaillemme nopean ja vaikuttavan muutosprosessin. Muutosprosessi yhdestä paikasta!

Benmerin konsultointi voi sisältää yrityksen kehittämisalueen selvittämistä ja analysointia, tavoiteasetantaa ja päämääriin vievien keinojen sparraamista. Konsultointi voi sisältää asiantuntijamme itsenäistä analysointia, haastatteluja ja yksilöiden ja ryhmien kanssa toimimista.

Konsultointimme on myös mainio lisä valmennusohjelmiemme ennakkoselvityksiin tai jatkoseurantaan sekä muutostoimenpiteisiin.

Benmerin monipuolinen konsultointipalvelu voi sisältää toimenpiteitä liittyen mm.:

  • Tarvekartoituksiin ja nykytilanneanalyysiin
  • Palvelun laadun mittaamiseen
  • Tuote- ja palvelukehittämiseen
  • Strategioihin ja päämääriin eri toiminnallisuuksissa
  • Yritys- ja kilpailutilanneanalyyseihin
  • Asiakkuuksiin ja niiden kehittämiseen
  • Asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin
  • Henkilöstön osaamiskartoituksiin
  • Yrityksen suunnan ja toimintapäämäärien määrittämiseen

Benmerin konsultointi voidaan liittää osaksi valmennusohjelmiamme toteuttamista, joka mahdollistaa laajemmankin muutosprosessin läpiviennin.