Valmennukset

Valmennuksemme suunnitellaan asiakkaan tavoitteisiin ja toteutus voi rakentua yhdestä tai useammasta ohjelmasta tai eri valmennussisältöjen yhdistelmästä. Valmennukset ovat toteutettavissa kaikkialla Suomessa. Avoimet valmennuksemme toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Myynti ja neuvottelu

Myynti- ja neuvottelutilanteiden kesto ja päämäärät vaihtelevat. Samat taidot eivät päde lyhyt- tai pitkäkestoisissa myyntitilanteissa tai neuvotteluprosesseissa. Benmerin huippusuositut valmennukset huomioivat tämän ja kehittävät osallistujista entistä parempia ammattilaisia juuri heidän työnsä myynti- tai neuvotteluhaasteisiin.Lue lisää

Asiakaspalvelu-työyhteisö

Asiakaspalvelu on käyntikortti ja laadun kuvaaja yrityksessä. Hyvä asiakaspalvelu voi olla myynnin lisääjä tai päinvastoin. Sisäisen asiakaspalvelun sujuminen on myös tärkeää. Benmerin palveluvalmennukset antavat yksilöllisiä ja purevia taitoja lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä onnistumisia vaikeissakin kontaktitilanteissa.Lue lisää

Osto- ja projektityö

Menestyvä osto- ja hankintatoiminta on yrityksen kannattavuuden kivijalka. Työ kulminoituu ostostrategioihin, -taktiikoihin ja neuvotteluihin, joissa osaaminen ratkaisee. Projektien hallinnalla on myös suuri tulosvaikutus. Projektitoimija hallitsee projektit ja osaa johtaa ne tavoitteisiin.Lue lisää

Esiintyminen ja palaverit

Miten viestiä vakuuttavasti asiakkaille tai yrityksen sisällä? Taito ei ole puhua pitkästi. Varma ja vakuuttava viestintä herättää mielenkiinnon ja saa aikaan toimintaa. Benmerin esiintymisen ja palaveritaitojen valmennukset antavat tuloksia, jotka näkyvät ajansäästönä ja vakuuttavuutena.Lue lisää

Avoimet valmennukset

Benmerin päivän tehovalmennuksiin on valittu niiden aihealueiden purevimmat ja antoisimmat taidot. Avointa valmennusta voidaan täydentää suunnitellulla yksilövalmennuksella, joka hioo osallistujan osaamista entistä ammattimaisemmaksi.Lue lisää