Avoimet valmennukset

Benmerin avoimet valmennukset ovat tiiviitä, päivän kestoisia osaamisvalmennuksia, joiden taitojen avulla voidaan heti nostaa vaikutusosaamista. Ohjelmiin on valittu aihealueiden purevimmat keinot tiiviissä muodossa.

Valmennukset toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja niihin sisältyvät harjoituskeskeinen, monipuolinen valmennus, kattava osallistuja-aineisto ja koulutustilat sekä tarjoilu.

Valmennuksen jälkeen on mahdollista hioa ja jatkokehittää osallistujan osaamista yksilövalmennuksella. Yksilövalmennus on ½ – 1 päivän kestoinen intensiivivalmennus osallistujan osaamisen kehittämiseksi. Teho ja valmennusanti ovat huippuluokkaa!

Ammattimainen ote myyntiin ja neuvotteluihin, 1 pv

Valmennus antaa taidot vaativiin myyntitilanteisiin ja neuvotteluihin. Kattavat ja käytännönläheiset taidot, jotka tuhannet osallistujat ovat kokeneet hyvinä. Ohjelman tarkempi esittely ja ilmoittautuminen alla olevasta painikkeesta:Ilmoittaudu

Ammattimainen asiakaspalveluvalmennus, 1 pv

Valmennus antaa yksilölliset ja asiakaskeskeiset taidot vuorovaikuttaa ja onnistua erilaisissa asiakaskontakteissa. Uusi ote palvelutilanteisiin osallistujakeskeisellä valmennuspäivällä. Ohjelman tarkempi esittely ja ilmoittautuminen alla olevasta painikkeesta:Ilmoittaudu

Esiintymis- ja viestintätaitovalmennus, 1 pv

Valmennus kehittää osallistujan viestintä- ja esitystaitoja varmoiksi ja vakuuttaviksi. Monipuolinen valmennus antaa keinoja viestin suunnitteluun, varmaan esittämiseen ja vaikeiden tilanteiden hallintaan. Ohjelman tarkempi esittely ja ilmoittautuminen alla olevasta painikkeesta:Ilmoittaudu

Kaikki avoimet valmennuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena toteutuksena.

Toteutusvaihtoehdot:

  • Ryhmävalmennus: Osallistuja- ja harjoituskeskeinen vaihtoehto
  • Miniryhmävalmennus: Pienryhmän tehokas intensiivivalmennus
  • Yksilövalmennus: Intensiivinen ja räätälöity täsmävalmennus
  • Täsmäluennot: Valituissa aiheissa haluttu tehoisku