Myynti- ja neuvotteluvalmennukset

Keskeisin yrityksen menestymiseen vaikuttava tekijä on henkilöstön osaaminen myynnissä ja neuvotteluissa. Benmerin myynnin ja neuvottelemisen valmennukset kehittävät monipuolisesti vastuuhenkilöiden osaamista. Valmennusten sisältö ja muoto suunnitellaan huomioiden osallistujien nykyosaaminen ja haluttu tavoitetila.

Benmerillä on yli 20 vuoden kokemus eri alojen ja yritysten myynti- ja neuvotteluosaamisen ammattimaisesta kehittämisestä. Valmennuksemme ovat poikkeuksellisen käytännönläheisiä, harjoitus- ja osallistujakeskeisiä. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan todellisilla työnsä vaikuttamistilanteilla ja oppivat soveltamaan taitoja käytäntöön.

”Lyhyt ja rutkasti keinoja antava valmennus. Harjoitukset loistavia!”
”Sain myyntiini uutta nostetta. Benmerin keinot todella purevia.”
”Valmentaja Collin ei päästänyt helpolla. Sain kattavan työkalupakin neuvotteluihini.”

Myynti- ja neuvotteluvalmennukset eivät ole yleispäteviä, vaikka jotkut kouluttajat niin väittävätkin. Tämä johtuu usein siitä, että heillä ei ole tarjota ratkaisua eri alojen vaihteleviin neuvottelu- ja myyntitilanteisiin. Benmerin valmennuksissa on huomioitu erityyppiset myynti- ja neuvottelutilanteet, joissa kesto ja tavoite saattavat paljonkin vaihdella: muutamasta minuutista tunteihin ja kaupan koko muutamista tuhansista miljooniin euroihin.

Benmerin myynti- ja neuvotteluvalmennuksista voidaan suunnitella pitkäjänteinen osaamisen kehittämispolku, jossa myynti- ja neuvotteluorganisaation osaamista kehitetään halutulle tasolle. Kun kehittämistarve on rajattu ja pienehkö niin tuloksiin voidaan päästä myös lyhyelläkin valmennustoteutuksella.

Myynti- ja neuvotteluvalmennustemme sisältöön voi kuulua mm.:

 • Myynnin ja neuvottelemisen strategiat ja taktiikat
 • Myynti- ja neuvotteluprosessi
 • Myynti- ja neuvottelutekniikka ja argumentointi
 • Yksilöllinen ja asiakkaiden luonnetyylit huomioiva myyntitaito
 • Asiakkuuksien kehittäminen ja johtaminen
 • Vaikeiden myynti- ja neuvottelutilanteiden hallinta
 • Asiantuntija- ja ratkaisumyynti
 • Myynnin johtaminen ja coaching

Myynnin valmennuksemme sisältävät myös useita ohjelmia myynnin erityistilanteisiin, mm.:

 • puhelinmyynti ja puhelimessa vaikuttaminen
 • ammattimainen messumyynti ja asiakastilaisuudet

Toteutusvaihtoehdot:

 • Ryhmävalmennus: Osallistuja- ja harjoituskeskeinen vaihtoehto
 • Miniryhmävalmennus: Pienryhmän tehokas intensiivivalmennus
 • Yksilövalmennus: Intensiivinen ja räätälöity täsmävalmennus
 • Täsmäluennot: Valituissa aiheissa haluttu tehoisku