Osto- ja projektivalmennus

Osto- ja hankintatyössä voidaan saada paljon ja voidaan myös menettää paljon. Taitava ostovastuullinen on hyvä neuvottelija ja osaa toimia eri osapuolten kanssa niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella. Benmerin ostovalmennuksessa opitaan suunnittelemaan ostotilanteiden strategiat ja taktiikat, tunnistamaan ja vaikuttamaan päätösvaikuttajiin sekä hallitsemaan ja johtamaan osto- ja hankintaprosesseja tavoitteisiin.

Työ pilkkoutuu entistä enemmän projektiluonteiseksi, jossa päämäärään pääsy edellyttää hyvää projektijohtamista: kykyä johtaa projektia ja vastata projektin aikana sopimisesta ja eri neuvotteluista osapuolten kesken. Benmerin projektivalmennus antaa monipuoliset taidot suunnitella ja työstää projekteja päämääriin.

Projektien onnistumisen kannalta on olennaista ajankäyttö ja projektien työstämisen taidot. Projekteissa tarvitaan osaamista sekä suunnittelussa ja projektihallinnassa. Vaativat projektit edellyttävät ammattimaista otetta ja vankkaa projektiosaamista ja ajankäytön hallintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Benmerin osto- ja projektivalmennus antavat käytännön keinoja tehdä entistä ammattimaisempaa ostotyötä ja menestyä projektien läpiviennissä tavoitteisiin. Tuloshyöty voi olla merkittävä. Osallistujat ovat kokeneet myös todelliset harjoitushaasteet yhtenä valmennustemme parhaimpana antina:

”Simuloitu ostoneuvottelu oli parasta. Piti pistää itsensä peliin. Analyysistä sain parhaan opin.”
”Saimme loistavat pelimerkit ryhmänä neuvottelemiseen. Vahvuuksia jäänyt paljon käyttämättä.”
”Projektien aikataulut ja kulut ovat aiemmin paukkuneet. Nyt saatiin niiden hallintaan kunnon systematiikka”

Toteutusvaihtoehdot:

  • Ryhmävalmennus: Osallistuja- ja harjoituskeskeinen vaihtoehto
  • Miniryhmävalmennus: Pienryhmän tehokas intensiivivalmennus
  • Yksilövalmennus: Intensiivinen ja räätälöity täsmävalmennus
  • Täsmäluennot: Valituista aiheista haluttu tehoisku